Chiêu mới giữ chân nhân tài

Sở hữu được nguồn nhân lực dồi dào, giỏi chuyên môn và biết sáng tạo luôn là điều kỳ vọng của mọi doanh nghiệp.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NGẮN HẠN CÓ PHẢI ĐÓNG BHXH?

Nhiều doanh nghiệp đang lúng túng trong việc tham gia BHXH và giải quyết chế độ BHXH cho người lao động (NLĐ). Nhiều thắc mắc được họ đưa ra, trong đó có một số câu hỏi được nhiều doanh nghiệp tập trung cần giải đáp.

Lương tối thiểu 2017 tăng 7,3%

Sáng nay, Hội đồng tiền lương quốc gia đã đi đến thống nhất chọn phương án đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu năm 2017 tăng 7,3% so với năm 2016