Thư Mời Tham Dự Year End Party 2016

Dear all, Thay mặt YEP Committee gửi cả nhà THIỆP MỜI VÀ ĐĂNG KÝ HRM GROUP SHARE & CARE YEAR END PARTY 2016 Đây là thiệp mời và form đăng ký https://goo.gl/dxSwLs

Offline Tháng 8/2016 _ Group HRM Share & Care

Dear Anh Chị Em, Chào mừng ACE đến với buổi offine tháng 8 _ Kỳ offline này chúng ta turn back với Speaker chủ đề là giảng viên được mời bên ngoài thành viên group HRM Share & Care. Với chủ đề offline là: “Personal Branding for HR Professionals”