Tốc độ của niềm tin

Tốc độ của niềm tin bắt đầu từ bên trong mỗi con người chúng ta, rồi lan sang các mối quan hệ của chúng ta, các tổ chức nơi chúng ta hoạt động, các mối quan hệ trên thương trường và cuối cùng tỏa ra khắp nơi trên thế giới.

Yes Or No - Những Quyết Định Thay Đổi Cuộc Sống

“Bạn không nên quyết định hai lần cho một vấn đề. Hãy dành đủ thời gian và suy nghĩ để ra một quyết định đúng đắn ngay lần đầu tiên để bạn không phải quay lại vấn đề một cách không cần thiết.

72 Phép thần thông của Tề Thiên Đại Thánh

Khi có người hỏi về một khám phá vĩ đại nhất của nhân loại, thiên tài toán học Albert Einstein đã trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ: "đó là Phép 72 thần thông".

Tôi và tiền của tôi

Tự lập cho cuộc sống bản thân bạn cần có những kinh nghiệm, hiểu biết đúng đắn về việc quản lý tiền bạc.

Suy ngẫm lại sự thần kỳ của Đông Á

Cuốn sách “ Suy ngẫm lại sự thần kì Đông Á” sẽ giúp các bạn tìm hiểu thêm những phân tích tổng kết mới về những khía cạnh khác nhau của khu vực Đông Á, từ đó giúp mở rộng nhận thức về khu vực này, môt khu vực đông dân cư nhất thế giới hiện nay.

14 Nguyên tắc thành công

Brian Tracy là một trong số các tác giả hàng đầu thế giới với những cuốn sách viết về bí quyết thành công trong cuộc sống và kinh doanh.

Kỹ năng trình bày

Trong tài liệu này, bạn sẽ học cách tạo sự đồng tình từ phía người nghe, trình bày một chủ đề có thể lôi cuốn khán giả và làm cho họ chấp nhận các ý tưởng của bạn.

Khả năng tập trung

Sự tập trung có nghĩa là sự chú ý của một người nào ñó hướng vào một ñiều gì ñó.Chúng ta bẩm sinh ñều có khả năng tập trung.

Think and Grow Rich

Think and grow rich - 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu là cuốn sách “chỉ dẫn” duy nhất chỉ ra những nguồn lực bạn phải có để thành công.

Nói hello goodbye

Khi bạn gặp ai đó, là người bạn quen hay là ai đó bạn mới quen lần đầu, thì thông thường bạn sử dụng những câu đơn giản để chào hỏi.

Critical thinking

Tư duy phân tích là khả năng tiến hành những tư tưởng độc lập, có suy nghĩ,và có thể suy nghĩ một cách rõ ràng và hợp lý.