Thu Thập Thông Tin Về Khách Hàng - Quản Trị Marketing

Thông qua việc thu thập thông tin của khách hàng để doanh nghiệp kịp thời nắm bắt động thái thụ trường và phát hiện khách hàng tiềm năng, bạn có thể tham khảo giải pháp miêu tả chi tiết dưới đây để biết cách làm thế nào thu thập được thông tin khách

Thị Trường Mục Tiêu - Quản Trị Marketing

Cuốn sách này tập trung vào cách thức phân đoạn thị trường và cách thức lựa chọn thị trường mục tiêu phù hợp. Doanh nghiệp có thể căn cứ vào sự lựa chọn này để định vị các sản phẩm của mình và tạo dựng hình ảnh của doanh nghiệp.

The Experience is the Marketing

The Experience is the Marketing takes a collaborative audit-style approach that delves deep into a company’s culture and business to uncover their ethos and purpose, and unlock growth and innovation potential.

Chương Trình Marketing

Marketing là một hoạt động không thể thiếu trong các doanh nghiệp sản xuất. Đẩy mạnh Marketing cho các doanh nghiệp sản xuất giúp công ty tiếp cận nhanh hơn với thị trường và sản xuất nhiều sản phẩm hơn.

Chiến Lược Marketing

Những cân nhắc này là một phần của các quyết định về chiến lược marketing trên Internet, mà giúp cho các chiến lược này phát triển phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp….

22 Điều Luật Marketing Không Thể Thiếu

Nhiều nhà quản lý cho rằng một chương trình tiếp thị được kiến tạo tốt, triển khai tốt, tài trợ tốt sẽ thành công. Không nhất thiết là như vậy.

193 Ý TƯỞNG MARKETING

Những ý tưởng marketing từ lạ đến quen đều được liệt kê hết sức chi tiết trong quyển ebook hữu dụng này