Thông Tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Thông Tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Câu chuyện tuần 37 - Thuật luyện vàng

Từ thời xa xưa, lâu lắm rồi, có một người mê vàng hơn mọi thứ trên đời. Anh ta đổ hết tiền của, tinh lực và thời gian vào việc tìm kiếm cách luyện vàng. Chẳng bao lâu sau, anh ta nướng vào việc đó hết sạch toàn bộ tài sản của mình và vợ.